MS Belirtileri

Multipl sklerozda yalnızca merkezi sinir sistemi tutulur. Beyin ve omurilikte ortaya çıkan plaklar bulundukların yerin
önemine göre belirti ve bulgular oluşturabilirler. Yani sinir sisteminin tutulduğu yere bağlı olarak hastalığa ilişkin bulgular saptanabilir: Örneğin; göz siniri tutulduğunda bulanık görme, göz hareketlerini kontrol eden beyin sapı bölgesinde tutulum olduğunda çift görme, karışık görme ortaya çıkabilir. Beyincikteki plaklar dengesizlik, sarhoşvari konuşmaya neden olurken omurilikteki plaklar güçsüzlük, duyu kaybı, mesane ve barsak sorunları oluşturabilir. Bunun yanı sıra beyin ve omurilik tutulumu yaygın etkilenmenin sonucu olarak, belirli bir yere konulamayan yakınmalara ve bulgulara da neden olabilir. Örneğin; MS’çok sıklıkla görülen yorgunluk, zihinsel sorunlar belirli bir beyin ya da omurilik bölgesi tutulumu ile bağdaştırılamaz. Bunun yanı sıra; MS’te beyin ve omurilikteki lezyonların yaygınlığı ve sayısı belirti ve bulgularla biribir bağlantılı değildir. Çok sayıda ve yaygın lezyonları olan bir MS hastasında kayda değer yakınma ve bulgular olmazken daha az sayıda plağı olan bir kişide ağır etkilenme olabilir. Yani her hastanın MS’i kişisel olarak değerlendirilmeli, herhangi iki MS hastasının birbirine benzemediği unutulmamalıdır.

 

MS’te belirti ve bulgular tutulum yerine göre farklılıklar gösterir:
 

  Etkilenen Bölge

Belirti ve Bulgular

  Göz Siniri

  Optik nevrit: Bulanık görme

  Beyin sapı

 Çift görme, karışık görme

 Dengesizlik

 Başdönmesi

  Beyincik

Dengesizlik

 Sersemlik

 Titreme

Sarhoşvari konuşma ve yürüme

 

  Omurilik

Kaslarda kasılma

Güçsüzlük

Uyuşma/ hissizlik

Mesane sorunları

Barsak sorunları

  Yaygın Beyin Etkilenmesi

  Zihinsel etkilenme

  Depresyon

  Mani

 Belirli Bir Bölgeye          

 Bağlanamayanlar

  Yorgunluk

  Ağrı